Wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus+ – wolne miejsca

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki wciąż posiada wolne środki na dofinansowanie wyjazdów dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” . Wyjazdy dydaktyczne muszą zostać zrealizowane do 22.05.2020 roku.

„Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu w roku akademickim 2018/2019