Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne i administracyjne w ramach Programu Erasmus – edycja 2021, odbędzie się po podpisaniu umowy finansowej z operatorem Programu Erasmus dla Polski.

Mamy nadzieję, że otrzymamy umowę i nowe „Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus” będą udostępnione przed 15 października 2021 roku.