Category Archives: Info

STUDENCI: WYJAZD NA STUDIA

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest na uczelnie, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisaną umowę bilateralną ważną w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Lista aktualnych na dany roku umów dla poszczególnych wydziałów dostępna jest tutaj. W projekcie edycji 2021 nowego programu przewidziano następujące rodzaje mobilności:  Długoterminowe wyjazdy na studia od…
WIĘCEJ

STUDENCI: WYJAZD NA PRAKTYKI

Program Erasmus+ umożliwia studentkom/ studentom i absolwentkom/ absolwentom  (recent graduate, zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji (np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, biura projektowe itd.). Praktyka nie można odbywać w instytucjach Unii Europejskiej,  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. Zasady realizacji wyjazdów…
WIĘCEJ

PRACOWNICY: WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+”  w roku akademickim 2020/2021 realizowane są w oparciu o umowę zawartą przez Politechnikę Krakowską z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Częścią składową umowy są załączniki zawierające kryteria formalne, jakie uczelnia zobowiązana jest stosować organizując wyjazdy kadry dydaktycznej. Osoby zainteresowane wyjazdem…
WIĘCEJ

PRACOWNICY: WYJAZD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA SZKOLENIA

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA- ECHE ważną w roku akademickim 2020/2021. Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na uczelni. Wsparcie indywidualne z Programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności: Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od…
WIĘCEJ