Nauczyciele i pracownicy niepełnosprawni

4. Nauczyciele i pracownicy niepełnosprawni

Nauczyciele/pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym oraz znacznym) mogą ubiegać się przed wyjazdem w ramach programu Erasmus+ o dodatkowe środki finansowe od Narodowej Agencji.Zaznaczamy, że nie jest możliwe ubieganie się o powyższe środki już po powrocie z wyjazdu.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie do Narodowej Agencji (za pośrednictwem Sekcji Programu Erasmus) wypełnionego wniosku wraz z wyszczególnionymi w nim załącznikami (m.in. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Wniosek musi być zaakceptowany przez uczelnianego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje, jak również sam wniosek dostepne są na stronie internetowej Narodowej Agencji. Informacje możecie Państwo uzyskać również w Sekcji Programu Erasmus.