Organizacja wymiany (OM)

6. Organizacja Wymiany (OM)

Środki przeznaczone na Organizację Wymiany

Szczegółowe zasady OM zostały przekazane wydziałowym koordynatorom programu Erasmus.