Dodatkowa rekrutacja na praktyki 2016/2017

Informujemy o dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+. Jako uczelnia dysponujemy 12 miejscami na dwumiesięczne wyjazdy, które muszą zakończyć się do końca maja 2018.

Warunkiem koniecznym kwalifikacji jest status studentki/ studenta PK. Ze względu na termin realizacji wyjazdu (w czasie roku akademickiego), wyjechać będą mogły osoby, które przed wyjazdem uzyskają status "recent graduate" (absolwentka bądź absolwent, po obronie pracy dyplomowej).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z wydziałowymi koordynatorami programu Erasmus+.