Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021

Ze względu na możliwość dofinansowania dodatkowych wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus, zapraszamy zainteresowanych studentów do kontaktu z Wydziałowymi Koordynatorami Programu Erasmus Politechniki Krakowskiej

dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska – Koordynator Programu Erasmus Wydziału Architektury

dr Margareta Wiciak - Koordynator Programu Erasmus Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

dr inż. Rafał Bogucki -  Koordynator Programu Erasmus Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki

dr inż. Damian Grela- Koordynator Programu Erasmus Wydziału Inżynierii Elektrycznej i  Komputerowej

dr inż. Dorota Jasińska, dr inż. Remigiusz Wojtal – Koordynatorzy Programu Erasmus Wydziału Inżynierii Lądowej

mgr  inż. Anna Stypka – Koordynator Programu Erasmus Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska- Koordynator Programu Erasmus Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

dr inż. Janusz Pobożniak, dr Dominik Wyszyński - Koordynatorzy Programu Erasmus Wydziału Mechanicznego