Stawki stypendialne – wyjazdy studentów na studia i praktyki 2019/2020

W roku 2019/2020 obowiązywać będą następujące stawki stypendialne:

Wyjazd na studia

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
450 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
400 EUR

 

Wyjazd na praktyki

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
600 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
550 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
500 EUR