Stypendia wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019/2020

W roku 2019/2020 obowiązywać będą następujące stawki stypendium dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Wyjazd na studia

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,  Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 995 PLN
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2 781 PLN
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2 567 PLN

 

Wyjazd na studia studentów niepełnosprawnych

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 139 PLN
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
1 925 PLN
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
1 711 PLN

 

Wyjazd na praktykę studentów niepełnosprawnych

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 567 PLN
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2 353PLN
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2 139 PLN