Stypendia wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2020/2021

W roku 2020/2021 obowiązywać będą następujące stawki stypendium dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotyczy studentów, którzy pobierają stypendium socjalne w momencie rekrutacji oraz studentów niepełnosprawnych):

Wyjazd na studia

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,  Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
3 069 PLN
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2 984 PLN
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, , Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
2 771 PLN

 

Wyjazd na studia studentów niepełnosprawnych

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 217 PLN
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2 131 PLN
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, , Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
1 918 PLN

 

Wyjazd na praktykę studentów niepełnosprawnych

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 643 PLN
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2 558 PLN
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, , Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
2 345 PLN