Category Archives: Info

STUDENCI: WYJAZD NA STUDIA

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest do uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisane umowy bilateralne ważne w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Lista aktualnych umów na dany rok dla poszczególnych wydziałów dostępna jest Uczelnie partnerskie - Politechnika Krakowska | Erasmus+Politechnika Krakowska | Erasmus+ (pk.edu.pl)  W projekcie edycji 2022…
WIĘCEJ

STUDENCI: WYJAZD NA PRAKTYKI

Program Erasmus+ umożliwia studentom i absolwentom  (Recent Graduate – zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji (np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, biura projektowe itd.). Praktyka nie można odbywać w instytucjach Unii Europejskiej,  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. Rekrutacja na wyjazdy na…
WIĘCEJ

PRACOWNICY: WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu”. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się na początku każdego roku akademickiego, a jej zasady są opisane w w/w dokumencie.  Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem zobowiązani są…
WIĘCEJ

PRACOWNICY: WYJAZD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA SZKOLENIA

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu. Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA- ECHE. Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem…
WIĘCEJ