Category Archives: Info

STUDENCI: WYJAZD NA STUDIA

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest na uczelnie, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisaną umowę bilateralną ważną w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Lista aktualnych umów na dany rok dla poszczególnych wydziałów dostępna jest tutaj. W projekcie edycji 2021 nowego programu przewidziano następujące rodzaje mobilności:  Długoterminowe wyjazdy na studia od…
WIĘCEJ

STUDENCI: WYJAZD NA PRAKTYKI

Program Erasmus+ umożliwia studentkom/ studentom i absolwentkom/ absolwentom  (recent graduate, zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji (np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, biura projektowe itd.). Praktyka nie można odbywać w instytucjach Unii Europejskiej,  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. Zasady realizacji wyjazdów…
WIĘCEJ

PRACOWNICY: WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu” do wyczerpania środków projektu 2022. Wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” realizowane są w oparciu o…
WIĘCEJ

PRACOWNICY: WYJAZD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA SZKOLENIA

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu do wyczerpania środków projektu 2022. Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA- ECHE. Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w…
WIĘCEJ