Nauczyciele i pracownicy niepełnosprawni

Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu Programu Erasmus+, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o dodatkowe środki należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Wniosek pracownika z niepełnosprawnością o dofinansowanie określonych kosztów rozpatruje Narodowa Agencja Programu Erasmus.

Wniosek musi być zaakceptowany przez Uczelnianego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Informacje możecie Państwo uzyskać również w Sekcji Programu Erasmus PK.