Nauczyciele i pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności

Osoby  z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu Programu Erasmus+, przeznaczonego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioski o dodatkowe środki należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Wniosek pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności o dofinansowanie określonych kosztów rozpatruje Narodowa Agencja Programu Erasmus.

Wniosek musi być zaakceptowany przez Uczelnianego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Informacje możecie Państwo uzyskać również w DWM Sekcji Programu Erasmus PK.