PRACOWNICY: WYJAZD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA SZKOLENIA

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu do wyczerpania środków projektu 2022.

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA- ECHE.

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na uczelni.

Wsparcie indywidualne z Programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności:


Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego

Kraje należące do danej grupyKwota na dzień w walucie EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
180 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
140 EUR

Pracownicy zainteresowani wyjazdem na szkolenia powinni zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych  w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1. Mobilność edukacyjna z krajami programu - projekt roku 2022”.

Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zainteresowani wyjazdem, zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus  e-mailem, na adres: erasmus@pk.edu.pl do dnia 15 października każdego roku kalendarzowego, skany następujących dokumentów wymaganych zasadami programu Erasmus „+” :

Pracownicy  zakwalifikowani na wyjazd w celach szkoleniowych zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus  następujące dokumenty:

Przed wyjazdem (oprócz dokumentów wymienionych powyżej):

  • Oświadczenie finansowe (dokument dostępny w  Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus)
  • Umowa finansowa na wyjazd w ramach Programu Erasmus „+” (dokument dostępny w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus)

Po powrocie:

  • Dokument potwierdzający okres pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia – wydany na papierze firmowym instytucji przyjmującej. Wzór potwierdzenia.
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu
  • Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Beneficiary Module KE.