STUDENCI: WYJAZD NA PRAKTYKI

Program Erasmus+ umożliwia studentkom/ studentom i absolwentkom/ absolwentom  (recent graduate, zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji (np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, biura projektowe itd.). Praktyka nie można odbywać w instytucjach Unii Europejskiej,  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w projekcie roku 2021 dostępne są TUTAJ.

Praktyka w ramach programu Erasmus+ może trwać od 2 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Instytucję przyjmującą na praktyki należy znaleźć samodzielnie.
Oferty praktyk są dostępne m.in. tutaj.

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

Dokumenty wymagane przed wyjazdem, przed ich osobistym dostarczeniem do biura Erasmus, należy przesłać drogą mailową w postaci zdjęć/skanów w celu weryfikacji ich poprawności na adres mailowy erasmus@pk.edu.pl. Po ich akceptacji/korekcie należy uzgodnić termin dostarczenia wersji papierowej dokumentów.

Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na praktyki należy  złożyć następujące dokumenty:

Stawki stypendialne - wyjazdy studentów na praktyki budżetu projektu 2021

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
670 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
650 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Serbia,  Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
600 EUR

Przed wyjazdem należy również uzupełnić test językowy w systemie OLS. Zaproszenie do testu zostanie przesłane na adres mailowy studentki/ studenta po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego przejęcie na praktyki.

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, uzupełnić, następnie podpisać i złożyć w Sekcji Programu Erasmus dwa tygodnie przed wyjazdem. Umowa zostanie podpisana przez prawnego przedstawiciela Uczelni po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.

FORMALNOŚCI PO POWROCIE

W Sekcji Programu Erasmus należy złożyć następujące dokumenty:

  • TRAINEESHIP CERTIFICATE - zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz okresie pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej w oryginale
  • Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie praktyki (w przypadku praktyk obowiązkowych) lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające odbycie praktyki w ramach programu Erasmus+ (w przypadku praktyk nieobowiązkowych)  | dotyczy tylko studentów
  • Sprawozdanie z wyjazdu - wypełnienie w systemie Mobility Tool ankiety, która zostanie przesłana na podany przez studenta adres e-mail