Co to jest FAQ?

FAQ (angielski skrót od Frequently Asked Questions) to zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami na nie. Pierwsze FAQ powstały najprawdopodobniej w roku 1980 w Stanach Zjednoczonych.
Czy uczelnia partnerska zapewnia zakwaterowanie w domach studenckich?
Uczelnie, które dysponują akademikami rezerwują w miarę możliwości miejsca w domach studenckich. Jednym z podstawowych warunków rezerwacji miejsca jest terminowe nadesłanie dokumentów. W przypadku gdy uczelnia nie posiada akademików, student samodzielnie poszukuje mieszkania.
Gdzie mogę znaleźć katalog kursów prowadzonych na uczelni partnerskiej?
Katalog kursów wraz z punktami ECTS powinien znajdować się na stronie internetowej danej uczelni. W przypadku problemów ze znalezieniem takiego katalogu należy skontaktować się z koordynatorem Programu Erasmus na danej uczelni.

Do kiedy i gdzie należy składać dokumenty?
Terminy nadsyłania dokumentów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni partnerskich. Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekcji Programu Erasmus na PK (budynek WIL, p. 33) na dwa tygodnie przed upływem terminu wyznaczonego przez uczelnię partnerską.
Kiedy mogę podpisać Umowę na wyjazd?
Warunkiem podpisania umowy na wyjazd jest zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium (należy przedstawić zaświadczenie z dziekanatu) lub uzyskanie zgody na indywidualny tok studiów (wymagane dostarczenie pisma potwierdzającego zgodę władz dziekańskich).

Jaka forma ubezpieczenia obowiązuje przy wyjeździe na uczelnię partnerską?
Student/ka ma obowiązek ubezpieczyć się na okres studiów w uczelni partnerskiej. Obowiązkowym ubezpieczeniem jest karta EKUZ, wydawana (bezpłatnie) w regionalnych oddziałach NFZ. Do uzyskania karty niezbędne są następujące dokumenty:

- zaświadczenia potwierdzające wyjazd studenta/tki na uczelnię zagraniczną w ramach Programu Erasmus (dokument wydawany w Sekcji Programu Erasmus po uzyskaniu akceptacji danej kandydatury przez uczelnię partnerską)

- potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez studenta/tkę (jeśli pracuje) bądź przez rodziców studenta/tki

Kiedy wypłacany jest grant Programu Erasmus? Czy stypendium jest wypłacane co miesiąc?
Warunkiem wypłaty grantu jest podpisanie umowy na wyjazd . Grant wypłacany jest w dwóch ratach: Pierwsza rata (90%) wypłacana przed wyjazdem, druga rata (10%) wypłacana po powrocie z uczelni partnerskiej i po rozliczeniu się z pobytu na stypendium.