Współpraca z krajami partnerskimi – informacje ogólne

Od roku akademickiego 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ możliwa jest współpraca nie tylko z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy z krajami kandydującymi do UE, ale również z tzw. krajami partnerskimi. Zalicza się do nich ogromna większość krajów ze wszystkich regionów świata, od państw graniczących z Polską na wschodzie poprzez Afrykę, Bliski i Daleki Wschód czy Amerykę Łacińską, aż po Australię. W ten sposób program Erasmus+ umożliwił zupełnie nowe kierunki mobilności, tworząc ramy i asygnując fundusze na współpracę z uczelniami z całego świata. Wykorzystano dobre doświadczenia i sprawdzone zasady trzydziestoletniego już programu Erasmus w jego różnych odsłonach i zastosowano je do rozwinięcia współpracy państw UE z praktycznie całym światem.

Sekcja Programu Erasmus Politechniki Krakowskiej z sukcesem ubiegała się o środki umożliwiające mobilności do i z Rosji, składając do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (NA) wniosek o dofinansowanie.

Politechnika Krakowska otrzymała w konkursie 41 % wszystkich środków jakie UE przyznała Polsce na współpracę z Rosją. Projekt jest realizowany przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do Ivanovo State University of Chemistry and Technology oraz Saint Petersburg State Institute of Technology znajdują się tutaj.

W roku 2019 Politechnika Krakowska uzyskała projekty w ramach KA 107  środki umożliwiające mobilności do i z Indii oraz Ukrainy.

Projekt jest realizowany przez Wydział Mechaniczny.

Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do KALASALINGAM UNIVERSITY (Kalasalingam Academy of Research and Education (INDIE) oraz National Technical University Kharkiv Politechnical Institute (Ukraina) znajdują się tutaj.