BEZPIECZEŃSTWO – PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU

Ubezpieczenie

Osoby, opłacające składki w NFZ, przebywające na terenie Unii Europejskiej, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy mieć przy sobie dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia. Tym dokumentem jest EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). EKUZ nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych, leczenia planowanego, transportu medycznego i transportu ciała.

Aby otrzymać EKUZ należy zgłosić się do Sekcji Programu Erasmus PK w celu uzyskania zaświadczenia o wyjeździe w ramach Programu Erasmus+ (zaświadczenie jest wydawane po otrzymaniu akceptacji danej kandydatury z uczelni partnerskiej).

Informacje o procedurze uzyskania EKUZ dla uczących się za granicą znajdują się tutaj.

Ze względu na ograniczone działanie EKUZ zalecane jest wykupienie dodatkowego podróżnego ubezpieczenia medycznego dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie to może obejmować:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC);
  • ubezpieczenie od kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej;
  • zwyżkę na uprawianie sportów ekstremalnych i sportów podwyższonego ryzyka;
  • zwyżkę na choroby przewlekłe;
  • badania lekarskie;
  • transport medyczny i transport zwłok.

Wiedza o warunkach miejscowych

Przed wyjazdem warto zapoznać się z aktualnymi warunkami bezpieczeństwa w miejscu, do którego się wybieramy. Aktualne informacje dostępne są w następujących miejscach:

Rejestracja podróży

Przed wyjazdem na Erasmusa należy zarejestrować swój wyjazd w serwisie Odyseusz prowadzonym przez MSZ. Rejestracja jest darmowa i trwa tylko kilka minut. Serwis pomaga zlokalizować podróżnych z Polski przebywających czasowo za granicą, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy.