Studenci otrzymujący stypendium socjalne

Studenci zakwalifikowani na wyjazd, którzy w czasie rekrutacji są uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego i których wyjazd został zakwalifikowany do dofinansowania otrzymują dofinansowanie z budżetu programu PO WER.

Ze środków PO WER finansowane są wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Kwota dofinansowania dla studenta określona jest w umowie w PLN. Szczegółowe stawki dostępne są tutaj.