Współpraca z krajami partnerskimi – informacje ogólne

Od roku akademickiego 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ możliwa jest współpraca nie tylko z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy z krajami kandydującymi do UE, ale również z tzw. krajami partnerskimi. Zalicza się do nich ogromna większość krajów ze wszystkich regionów świata, od państw graniczących z Polską na wschodzie poprzez Afrykę, Bliski i Daleki Wschód czy Amerykę Łacińską, aż po Australię. W ten sposób program Erasmus+ umożliwił zupełnie nowe kierunki mobilności, tworząc ramy i asygnując fundusze na współpracę z uczelniami z całego świata. Wykorzystano dobre doświadczenia i sprawdzone zasady trzydziestoletniego już programu Erasmus w jego różnych odsłonach i zastosowano je do rozwinięcia współpracy państw UE z praktycznie całym światem.

Sekcja Programu Erasmus Politechniki Krakowskiej z sukcesem ubiegała się o środki umożliwiające mobilności do i z Rosji, składając do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (NA) wniosek o dofinansowanie.

Politechnika Krakowska otrzymała w konkursie 41 % wszystkich środków jakie UE przyznała Polsce na współpracę z Rosją. Projekt jest realizowany przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do Ivanovo State University of Chemistry and Technology oraz Saint Petersburg State Institute of Technology znajdują się tutaj.

W roku 2019 Politechnika Krakowska uzyskała projekty w ramach KA 107  środki umożliwiające mobilności do i z Indii oraz Ukrainy (National Technical University Kharkiv Politechnical Institute oraz Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture).

Projekt jest realizowany przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej.

Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do KALASALINGAM UNIVERSITY (Kalasalingam Academy of Research and Education (INDIE) oraz National Technical University Kharkiv Politechnical Institute (Ukraina) znajdują się tutaj.