Dla studentów

Zawarte w tej sekcji informacje przeznaczone są dla tych z Was, którzy wyjeżdżają w roku akademickim w roku 2022/2023.

Chcielibyśmy, aby informacje zamieszczone na naszej stronie przybliżyły Wam ideę i zasady programu Erasmus+, który oferuje możliwość odbycia części studiów lub praktyki za granicą, lepszego poznania obcego języka, innego kraju, innej kultury, zyskania nowych przyjaciół. Erasmus+ stwarza Wam niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednego z państw biorących udział w tym programie na okres od 2 miesięcy do jednego roku akademickiego.

Macie możliwość otrzymania stypendium Erasmusa+ pozwalającego na pokrycie części kosztów utrzymania za granicą, przedmioty uzgodnione w Waszym „Porozumieniu o programie zajęć” zostaną zaliczone, oceny z egzaminów zdawanych przez Was za granicą – przepisane, a pobyt w uczelni zagranicznej nie spowoduje przedłużenia studiów.

Celem programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu kształcenia w szkołach wyższych i wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami, przede wszystkim poprzez rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Program Erasmus+ przyznaje dofinansowanie tysiącom studentów i nauczycieli, ale dąży także do rozszerzania europejskiego wymiaru studiów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie.