Podpisywanie umów dwustronnych

Podstawą wymiany studentów oraz nauczycieli akademickim w ramach programu Erasmus+ są umowy dwustronne podpisywane przez prawnych przedstawicieli uczelni zainteresowanych współpracą.

Osobą reprezentującą Politechnikę Krakowską dla celów podpisania umowy dwustronnej jest Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą, dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Każda umowa musi być potwierdzona przez koordynatora wydziałowego.

Wszystkie uczelnie, z którymi poszczególne wydziały PK planują nawiązać współpracę muszą posiadać Kartę Erasmusa uprawniającą do udziału w programie w roku akademickim, na który podpisywana jest umowa.

Numer OID: E10207496
Numer PIC: 999516519
Numer ECHE: 44687-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Istotnym elementem umowy jest nazwa uczelni (w języku narodowym) oraz kod uczelni. Kod Politechniki Krakowskiej to PL KRAKOW03.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Logo programu Erasmus +
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top