Dla pracowników

W ramach Akcji: Mobilność z krajami programu (KA103) możliwe są wyjazdy pracowników Politechniki Krakowskiej do 33 krajów uczestniczących w programie:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • Turcja;
  • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Wymiana nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych może być realizowana wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w roku akademickim w którym odbywa się wyjazd, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.