Dla Pracowników

From Erasmus to Erasmus+ a story of 30 years

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA131) możliwe są wyjazdy pracowników Politechniki Krakowskiej do 33 krajów uczestniczących w programie:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • Turcja;
  • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Wymiana nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych może być realizowana wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w roku akademickim w którym odbywa się wyjazd, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.

Zobacz więcej

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Logo programu Erasmus +
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top