Wsparcie Językowe Online (OLS)

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentek i studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

Rolą studentki/ studenta uczestniczącej/uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie testu biegłości językowej przed rozpoczęciem mobilności oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

Login i hasło do OLS przesłane zostanie na adres e-mail podany podczas kwalifikacji na wyjazd po otrzymaniu przez Uczelnię potwierdzenia akceptacji aplikacji studentki bądź studenta przez zagraniczną uczelnię/instytucję.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Logo programu Erasmus +
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top