Studenci otrzymujący stypendium socjalne

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu, którzy w czasie rekrutacji są uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego i których wyjazd został zakwalifikowani do dofinansowania otrzymują dodatkowo dofinansowanie w kwocie 200 Euro (839 PLN) miesięcznie. Studenci zaliczani do tej grupy są finansowani z programu PO WER.

Ze środków PO WER finansowane są wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus”+”. Kwota dofinansowania dla studenta określona jest w umowie w PLN. Szczegółowe stawki obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 dostępne są tutaj.