Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością

Osoba z orzeczoną niepełnosprawnością realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez uczelnię na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Wyjazdy osób z orzeczoną niepełnosprawnością będą dofinansowane z budżetu programu PO WER.

Warunki przyznania dofinansowania studentów z orzeczoną niepełnosprawnością w roku akademickim 2017/18 dostępne są na stronie internetowej FRSE.

Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami dostępny jest tutaj.