Koordynatorzy na PK

Wydział Architektury

dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska
ul. Podchorążych 1, I piętro, pokój 1.04
tel.: 503 671 682
e-mail: erasmus_wa@hotmail.com

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska-Ćwiąkalska-prof. PK
Instytut Chemii i Technologii Organicznej
tel: 12 628 2116
e-mail: erasmus-wiitch@pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Dorota Jasińska
tel. 12 628 2341
e-mail: djasinska@pk.edu.pl

dr inż. Remigiusz Wojtal
tel. 123742359
e-mail: rwojtal@pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

mgr inż. Natalia Radwan-Pragłowska
tel. 12 628 30 41, e-mail: erasmus.ee@pk.edu.pl

Wydział Mechaniczny

dr inż. Dominik Wyszyński
Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

tel: 12 374 3749, e-mail: erasmusplus@mech.pk.edu.pl

dr inż. Janusz Pobożniak
Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
tel.: 12628 32 66
e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

mgr inż. Anna Stypka
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
bud. WIŚ ul. Warszawska 24
tel.: 12 628 28 73
e-mail: astypka@op.pl

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

dr Margareta Wiciak
Instytut Matematyki
tel.: 12 628 2949
e-mail: mwiciak@pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

dr inż. Rafał Bogucki
Instytut Inżynierii Materiałowej
tel.: 12 628 3416
e-mail: rbogucki@mech.pk.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej - Sekcja Programu Erasmus

mgr Daria Majka-Sitko - Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni
Wydział Inżynierii Lądowej, pok. 33
tel.: 12 628 2512
e-mail: erasmus@pk.edu.pl