REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Programu Erasmus+ Studia i Praktyki w roku akademickim 2024/2025. Rekrutacja odbywa się osobno na każdym wydziale do 7 marca 2024 r. Terminy oraz kryteria kwalifikacyjne dostępne są na stronach wydziałów Politechniki Krakowskiej.