Category Archives: Aktualności

UWAGA // ATTENTION

UWAGA! Władze rektorskie Politechniki Krakowskiej zdecydowały o przedłużeniu zawieszenia wszystkich zajęć dydaktycznych  na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez  PK  do dnia  16.06.2020r. czyli do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 40…
WIĘCEJ

Stypendia wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2020/2021

W roku 2020/2021 obowiązywać będą następujące stawki stypendium dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotyczy studentów, którzy pobierają stypendium socjalne w momencie rekrutacji oraz studentów niepełnosprawnych): Wyjazd na studia [table td1="Kraje należące do danej grupy" td2="Miesięczna stawka stypendium w PLN"] [td1] Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia,…
WIĘCEJ

Stawki stypendialne – wyjazdy studentów na studia i praktyki 2020/2021

W roku 2020/2021 obowiązywać będą następujące stawki stypendialne: Wyjazd na studia [table td1="Kraje należące do danej grupy" td2="Miesięczna stawka stypendium w EUR"] [td1] Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania [/td1] [td2] 520 EUR [/td2] [td1] Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy [/td1]…
WIĘCEJ

Wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus+ – wolne miejsca

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki wciąż posiada wolne środki na dofinansowanie wyjazdów dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” . Wyjazdy dydaktyczne muszą zostać zrealizowane do 22.05.2020 roku. „Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu w roku akademickim…
WIĘCEJ