Category Archives: Aktualności

UWAGA // ATTENTION

UWAGA! Władze rektorskie Politechniki Krakowskiej zdecydowały o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych na PK od 11.03.2020 r. do 14.04.2020r. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 23 Rektora PK dostępnym na stronie: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3356:zarzadzenie-rektora-pk-w-sprawie-przeciwdzialania-zakazeniom-koronawirusem-sars-cov-2&catid=49&lang=pl&Itemid=944 Decyzja władz rektorskich PK wydana została w związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności…
WIĘCEJ

Stypendia wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2020/2021

W roku 2020/2021 obowiązywać będą następujące stawki stypendium dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotyczy studentów, którzy pobierają stypendium socjalne w momencie rekrutacji oraz studentów niepełnosprawnych): Wyjazd na studia [table td1="Kraje należące do danej grupy" td2="Miesięczna stawka stypendium w PLN"] [td1] Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia,…
WIĘCEJ

Stawki stypendialne – wyjazdy studentów na studia i praktyki 2020/2021

W roku 2020/2021 obowiązywać będą następujące stawki stypendialne: Wyjazd na studia [table td1="Kraje należące do danej grupy" td2="Miesięczna stawka stypendium w EUR"] [td1] Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania [/td1] [td2] 520 EUR [/td2] [td1] Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy [/td1]…
WIĘCEJ

Wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus+ – wolne miejsca

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki wciąż posiada wolne środki na dofinansowanie wyjazdów dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” . Wyjazdy dydaktyczne muszą zostać zrealizowane do 22.05.2020 roku. „Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu w roku akademickim…
WIĘCEJ