Category Archives: Aktualności

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2020 - 03.01.2021 biuro Sekcji Erasmus będzie nieczynne.
WIĘCEJ

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021

Ze względu na możliwość dofinansowania dodatkowych wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus, zapraszamy zainteresowanych studentów do kontaktu z Wydziałowymi Koordynatorami Programu Erasmus Politechniki Krakowskiej dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska – Koordynator Programu Erasmus Wydziału Architektury dr Margareta Wiciak - Koordynator Programu Erasmus Wydziału Informatyki i Telekomunikacji dr inż. Rafał Bogucki -  Koordynator Programu Erasmus…
WIĘCEJ

UWAGA // ATTENTION

UWAGA! Władze rektorskie Politechniki Krakowskiej zdecydowały o przedłużeniu zawieszenia wszystkich zajęć dydaktycznych  na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez  PK  do dnia  16.06.2020r. czyli do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 40…
WIĘCEJ

Stypendia wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2020/2021

W roku 2020/2021 obowiązywać będą następujące stawki stypendium dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotyczy studentów, którzy pobierają stypendium socjalne w momencie rekrutacji oraz studentów niepełnosprawnych): Wyjazd na studia [table td1="Kraje należące do danej grupy" td2="Miesięczna stawka stypendium w PLN"] [td1] Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia,…
WIĘCEJ