Współpraca Z Krajami Partnerskimi – Informacje Ogólne

Od roku akademickiego 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ możliwa jest współpraca nie tylko z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy z krajami kandydującymi do UE, ale również z tzw. krajami partnerskimi. Zalicza się do nich ogromna większość krajów ze wszystkich regionów świata, od państw graniczących z Polską na wschodzie poprzez Afrykę, Bliski i Daleki Wschód czy Amerykę Łacińską, aż po Australię. W ten sposób program Erasmus+ umożliwił zupełnie nowe kierunki mobilności, tworząc ramy i asygnując fundusze na współpracę z uczelniami z całego świata. Wykorzystano dobre doświadczenia i sprawdzone zasady trzydziestoletniego już programu Erasmus w jego różnych odsłonach i zastosowano je do rozwinięcia współpracy państw UE z praktycznie całym światem.

Politechnika Krakowska zrealizowała w ramach KA-107 edycja 2017 – 2019 Programu Erasmus+ projekt obejmujący współpracę z Rosją. Projekt jest realizowany przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej.

W latach 2018-2020 zrealizowała projekt z Ivanovo State University of Chemistry and Technology oraz Saint Petersburg State Institute of Technology.

W latach 2019 – 2022 Politechnika Krakowska realizowała projekt w ramach KA 107 uzyskując środki umożliwiające mobilności do i z Indii oraz Ukrainy (National Technical University Kharkiv Politechnical Institute oraz Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture). Projekt zrealizowany przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej.

W latach 2023 – 2024 realizuje projekt w ramach KA 171 programu Erasmus+.